Jak wznowić działalność gospodarczą?

Cały proces wznowienia działalności należy rozpocząć od zwołania zarządu owej spółki z o.o., na którym to podjęta zostanie decyzja o rozpoczęciu tego działania. Postanowienia należy zawrzeć w odpowiednio sporządzonej uchwale. Następnie wniosek o zmianę danych podmiotu należy złożyć w krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiedni do tego celu będzie formularz KRS – Z62.

Aby uprościć sobie rozliczanie zobowiązań podatkowych, konieczne jest odpowiednie wskazanie dnia ponownego rozpoczęcia działalności. Najczęściej jest to pierwszy dzień miesiąca lub kwartału, a więc np. 1 stycznia lub 1 kwietnia.

Należy pamiętać, że oprócz uchwały zarządu odnośnie wznowienia działalności, do wspomnianego wcześniej wniosku należy dołączyć dokumenty takie, jak: NIP-2, RG-1 oraz ZUS ZPA. Dokumenty te będą służyły poinformowaniu odpowiednich instytucji o zaistniałym fakcie, a więc o wznowieniu zawieszonej wcześniej działalności.

Przedsiębiorco pamiętaj, że formalne zawieszenie działalności nie decyduje o niepodleganiu opodatkowaniu lub braku obowiązków płatnika składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.