umowa o pracę

Kilka słów o formach zatrudnienia pracowników

W Polsce istnieją różne formy oraz rodzaje zatrudnienia pracowników. Pracodawca może zatrudnić pracownika w oparciu o umowę o prace, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Umowa o pracę jest umową zawieraną między pracodawcą a pracobiorcą. Pracobiorca zobowiązuje się do świadczenia pracy na określonym w umowie stanowisku, w określonym czasie i miejscu, za konkretne wynagrodzenie. Umowa...

Czy można anulować wypowiedzenie umowy o pracę?

Coraz więcej osób zastanawia się czy możliwe jest anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę. Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest wypowiedzenie umowy oraz podania okresów jego obowiązywania. Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Musi mieć ono formę pisemną. Może...

Umowa o pracę

Umowa o pracę powinna być zawierana na piśmie. Jest ona oświadczeniem woli dwóch stron – pracownika i pracodawcy. Treść umowy o pracę powinna zawierać: Określenie stron umowy, którymi są pracodawca i pracownik. – Pracodawca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników. – Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy powołania, wyboru,...