prowadzenie firmy

Konstytucja biznesu

Wraz z początkiem września 2018 roku w życie weszły zmiany z pakietu Konstytucji Biznesu. Jakie założenia zakłada ustawa? Przede wszystkim ma odformalizować zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca od tego czasu będzie mógł bezterminowo zawiesić działalność gospodarczą. Do zawieszonych podmiotów będą stosowane przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców. Konstytucja biznesu zakłada również wsparcie dla najmniejszych firm. Wprowadzony...

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej, jest zobowiązany do odpowiedniego wypełnienia formularza CEIDG-1, a w nim odpowiednich rubryk, a mianowicie pól: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 04, 05, 07, 10, 11.1-3, 0.6, a w szczególnych wypadkach także 13.1.2, 14 oraz 26. W przypadku, gdy zawieszenia działalności podejmuje się cudzoziemiec...

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Cały proces wznowienia działalności należy rozpocząć od zwołania zarządu owej spółki z o.o., na którym to podjęta zostanie decyzja o rozpoczęciu tego działania. Postanowienia należy zawrzeć w odpowiednio sporządzonej uchwale. Następnie wniosek o zmianę danych podmiotu należy złożyć w krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiedni do tego celu będzie formularz KRS – Z62. Aby uprościć sobie...