prowadzenie-firmy

Konstytucja biznesu

Wraz z początkiem września 2018 roku w życie weszły zmiany z pakietu Konstytucji Biznesu. Jakie założenia zakłada ustawa? Przede wszystkim ma odformalizować zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca od tego czasu będzie mógł bezterminowo zawiesić działalność gospodarczą. Do zawieszonych podmiotów będą stosowane przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Konstytucja biznesu zakłada również wsparcie dla najmniejszych firm. Wprowadzony pakiet zapewnia możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji dla najmniejszych działalności, a więc takich których przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to będzie niezmiernie korzystne między innymi dla korepetytorów, którzy mimo bardzo niedużych wpływów musieli opłacać składki do ZUS.
Co więcej przewidziano również zwolnienie ze składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość 2 letniego korzystania z obniżonych składek (preferencyjnych).