jak-zawiesic-dzialalnosc

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej, jest zobowiązany do odpowiedniego wypełnienia formularza CEIDG-1, a w nim odpowiednich rubryk, a mianowicie pól: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 04, 05, 07, 10, 11.1-3, 0.6, a w szczególnych wypadkach także 13.1.2, 14 oraz 26.

W przypadku, gdy zawieszenia działalności podejmuje się cudzoziemiec dodatkowo wypełnia on rubryki 03.1 oraz 03.2. Rolnik, który postanowił, że dalej będzie kontynuować płacenie składek na ubezpieczenie społeczne po wznowieniu swojej działalności musi wypełnić rubrykę 13.

O zawieszeniu działalności spółki kapitałowej decyduje jej zarząd. Zdarzenie to musi zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy pamiętać o tym, że tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma możliwość zawieszenia swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
W przypadku spółki cywilnej zawieszenie firmy jest możliwe pod warunkiem, że zostanie to zaakceptowane przez wszystkich wspólników.

Podczas trwania zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają przerwę w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzaniu deklaracji oraz wpłacaniu zaliczek na podatek.

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności uregulowana jest przepisami zawartymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Podczas trwania zawieszenia przedsiębiorcy posiadają pewne prawa, ale mają także obowiązki, które muszą wypełniać.