podatek VAT

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2020 r.

Z początkiem lipca 2020 roku wprowadzona została nowa matryca stawek VAT, której celem jest znaczące uproszczenie w zakresie stawek VAT. Główna modyfikacja to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT. Nie będzie się już stosowało Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), a Nomenklaturę Scaloną (CN) lub Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB). Jest...

Kiedy powstaje obowiązek VAT?

Powstanie obowiązku VAT następuje w momencie gdy konkretny towar jest dostarczany do odbiorcy. W przypadku usług następuje on gdy zamówiona usługa zostaje wykonana. Jeszcze do niedawna obowiązek podatkowy VAT powstawał w chwili wystawienia faktury. Szczegóły podatku VAT są jednak ściśle związane z ustaleniami zawartymi pomiędzy sprzedającym, a kupującym. Obie strony mogą zdecydować, że obowiązek...

Nowe zasady opodatkowania usług

  Podmioty gospodarcze, które zajmują się obsługą przedsiębiorców, tj. świadczą takie usługi jak stała obsługa prawna biur, obsługa księgowa, pozyskiwanie personelu, usługi menadżerskie oraz podobne świadczenie zobowiązani będą do stosowania nowych zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Od 2014 roku w odniesieniu do stałej obsługi prawnej oraz biurowej obowiązek podatkowy będzie powstawał w...