Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2020 r.

Z początkiem lipca 2020 roku wprowadzona została nowa matryca stawek VAT, której celem jest znaczące uproszczenie w zakresie stawek VAT.

Główna modyfikacja to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT.
Nie będzie się już stosowało Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), a Nomenklaturę Scaloną (CN) lub Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB).

Jest to bardzo istotna zmiana, pociągająca za sobą kolejną, a mianowicie nowe regulacje dotyczące korzystania z obniżonych stawek VAT.

Nowe zasady wprowadzają, że określone grupy towarowe będzie obowiązywała jedna stawka VAT oraz, że przy zmianie stawki ewentualna różnica będzie równana w dół, czyli obniżana.

Podatnicy stosujący obniżone stawki podatku w wysokości 5% lub 8% powinni zapoznać się z nowym wykazem towarów i usług, ponieważ pozycje uległy znacznej modyfikacji. Klasyfikacja ma zmieniać się co roku, dlatego interesujący przedsiębiorcę towar musi być sprawdzony według działu każdego roku.

Ze zmianami wprowadzonymi w lipcu wiąże się konieczność wprowadzenia przez przedsiębiorców do swoich systemów księgowych dwóch rewolucyjnych zmian:

  • nowego numeru PKWiU dla usług
  • nowych stawek podatku