Nowe zasady opodatkowania usług

podatek_VAT

 

Podmioty gospodarcze, które zajmują się obsługą przedsiębiorców, tj. świadczą takie usługi jak stała obsługa prawna biur, obsługa księgowa, pozyskiwanie personelu, usługi menadżerskie oraz podobne świadczenie zobowiązani będą do stosowania nowych zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Od 2014 roku w odniesieniu do stałej obsługi prawnej oraz biurowej obowiązek podatkowy będzie powstawał w dacie wystawienia faktury VAT nie tak jak to miało miejsce dotychczas z dniem otrzymania całości lub części zapłaty.

Faktura wystawiania jest w sytuacji:

  • wskazania terminu płatności, nie później jednak niż w dniu upływu terminu płatności,
  • braku wskazań dotyczących terminu płatności, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został wydany lub usługa wykonana oraz nie później niż 30 dni przed dniem wydania towaru lub wykonania usługi.

Jeśli faktura nie został wystawiona lub przedsiębiorca wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy będzie powstał z dniem upływu terminu w jakim faktura miał zostać wydana.

Zaszły ogromne zmiany w zasadach dotyczące podatku VAT. Przedsiębiorcy muszą mieć teraz na uwadze, że obowiązek podatkowy jest ściśle związany z fakturą VAT, która bardzo zyskała na wartości. Stanowi podstawę do rozliczenia podmiotu gospodarczego z tytułu podatku od towarów i usług.