Kiedy powstaje obowiązek VAT?

Powstanie obowiązku VAT następuje w momencie gdy konkretny towar jest dostarczany do odbiorcy. W przypadku usług następuje on gdy zamówiona usługa zostaje wykonana. Jeszcze do niedawna obowiązek podatkowy VAT powstawał w chwili wystawienia faktury.

Szczegóły podatku VAT są jednak ściśle związane z ustaleniami zawartymi pomiędzy sprzedającym, a kupującym. Obie strony mogą zdecydować, że obowiązek powstanie w momencie dostarczenia towaru bądź gdy towar będzie wydany przez sprzedawcę. Innym ustaleniem może być wystawienie faktury maksymalnie do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym doszło do dostarczenia towaru.

W przypadku gdy umowa pomiędzy sprzedającym, a kupującym zakłada wpłacenie zadatku lub zaliczki wówczas obowiązek powstaje gdy dochodzi do przekazania określonej w umowie spółki. Należy mieć na uwadze że istnieje możliwość opracowania umowy na zasadach innych niż te ogólnie przyjęte. Warunki te muszą być zatwierdzone przez obie strony dokonujące transakcji.

podatek_VAT