opodatkowanie działalności

Stawki w podatku CIT

Podatkiem CIT nazywamy podatek dochodowy od osób prawnych. Do jego płacenia zobowiązane są między innymi banki, stowarzyszenia, spółdzielnie, banki oraz spółki. Wysokość podatku CIT oblicza się od podstawy, czyli dochodu, od którego odliczono: – wydatki przeznaczone na działalność badawczo – rozwojową, – koszty nabycie nowych technologii, – darowizny jeśli zostały przekazane na pomoc społeczną,...

Najważniejsze terminy podatkowe

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności podatkowych. Przepisy podatkowe wskazują konkretne daty do których przedsiębiorca musi wypełnić swoje obowiązki. Oto 3 najważniejsze terminy podatkowe: 1. Podatek i zaliczki na podatek dochodowy: – karta podatkowa – podatnicy mają obowiązek rozliczyć się do 7. dnia każdego miesiąca. W grudniu obowiązek ten upływa 28. grudnia...