podatek CIT

Stawki w podatku CIT

Podatkiem CIT nazywamy podatek dochodowy od osób prawnych. Do jego płacenia zobowiązane są między innymi banki, stowarzyszenia, spółdzielnie, banki oraz spółki. Wysokość podatku CIT oblicza się od podstawy, czyli dochodu, od którego odliczono: – wydatki przeznaczone na działalność badawczo – rozwojową, – koszty nabycie nowych technologii, – darowizny jeśli zostały przekazane na pomoc społeczną,...