zakładowy plan kont

Plan kont dla spółki z o.o.

Jednym z bardzo ważnych elementów polityki rachunkowości spółki jest ustalenie planu kont. Plan kont jest to zestawienie wszystkich kont księgi głównej oraz kont pomocniczych, które niezbędne są do prowadzenie ewidencji wszystkich operacji gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wzorcowy plan konta został podany przez ustawę o rachunkowości, do której regulacji...