prowadzenie księgowości spółki

Plan kont dla spółki z o.o.

Jednym z bardzo ważnych elementów polityki rachunkowości spółki jest ustalenie planu kont. Plan kont jest to zestawienie wszystkich kont księgi głównej oraz kont pomocniczych, które niezbędne są do prowadzenie ewidencji wszystkich operacji gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wzorcowy plan konta został podany przez ustawę o rachunkowości, do której regulacji...

Księgowość spółki komandytowej

  Od 15 stycznia 2015 roku przedsiębiorcy mają możliwość rejestracji spółki komandytowej za pomocą systemu S24, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Korzystając z wzorca umowy, krok po kroku jednostki gospodarcze mogą założyć spółkę w systemie online. Może dzięki tym zmianom Kodeksu Spółek Handlowych zwiększy się zainteresowanie spółką komandytową wśród przyszłych przedsiębiorców, warto więc...