Outsourcing księgowy

Prowadzenie księgowości w firmie jest dużym obciążeniem dla przedsiębiorcy dlatego bardzo często to zadanie zlecane jest to wykonania podmiotom zewnętrznym, przekazanie zadań z dziedziny księgowości firmy innym podmiotom określane jest jako outsourcing księgowy. Przedsiębiorcy mają dystans do tego rozwiązania, bo wiedzą jak wiele zależy od prowadzenia prawidłowej księgowości w firmie.

OUTSOURCING KSIĘGOWY – korzyści

Obniżenie kosztów prowadzenia księgowości w firmie
– przedsiębiorca będzie ponosić wyłącznie koszty stałe, zryczałtowane w postaci wynagrodzenia dla podmiotu, któremu powierzy prowadzenie księgowości firmy, nie pojawią się koszty techniczne czy też koszty personalne, które generowane są w wyniki samodzielnego prowadzenia księgowości. Pozyskanie dla firmy wysokiej jakości usług świadczonych przez doświadczonych i profesjonalnych specjalistów z dziedziny rachunkowości.

Zarządzanie ryzykiem związanym z  nieprawidłowym prowadzeniem księgowości firmy
– to firma, która podejmie się prowadzenia księgowości będzie odpowiadać za wszelkie popełnione błędy.

Przekazanie odpowiedzialności
– przedsiębiorca może zająć się innym aspektami prowadzenia działalności gospodarczej,
– możliwość skoncentrowania się przedsiębiorcy na podstawowej działalności jaka jest prowadzona.

Oszczędność czasu
Outsourcing to rozwiązanie, które zyskuje na popularności nie tylko w zakresie księgowości, firmy zaczynają korzystać również z outsourcingu o charakterze doradztwa prawnego, podatkowego czy też informatycznego. Powierzenie obowiązków z danego zakresu tematycznego wyspecjalizowanym podmiotom znacznie ułatwia przedsiębiorcom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej.