Opis stanowiska: SAMODZIELNY KSIĘGOWY.

Postać, którą jest samodzielny księgowy jest odpowiedzialna za całościową obsługę przedsiębiorstw. W zależności od możliwości i zakresu zajęć danego księgowego może to być jedno lub kilka przedsiębiorstw. Samodzielny księgowy zajmuję się prowadzeniem księgowości na obszarach takich, jak np. środki trwałe, zobowiązania, należności, podatki itp.

Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku obejmuje jedno słowo, a mianowicie „księgowość”. Można domyślić się, że księgowy zajmuje się właśnie prowadzeniem księgowości.

Jednak z tego ogólnego stwierdzenia, można wyłonić bardziej precyzyjne zadania, a więc:samodzielny ksiegowy

  • udział w przygotowywaniu sprawozdań w oparciu o odgórnie określone standardy,
  • prowadzenie ewidencji księgowych + uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
  • dekretowanie oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji,
  • współpraca z instytucjami takimi, jak US, GUS ZUS,
  • prowadzenie dokumentacji firmy.

Aby osoba wykwalifikowana w kierunku rachunkowości i finansów mogła otrzymać miano samodzielnego księgowego, powinna mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku zwykłego księgowego, a także posiadać doskonałą znajomość polskiej ustawy o Rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, jak również prawa podatkowego. Prócz tego samodzielny księgowy powinien posiadać certyfikat odpowiedni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Tytuł samodzielnego księgowego nie jest ostatnim etapem w karierze osób związanych z tym zawodem. Otóż osoba na tym stanowisku może awansować! Wyższymi szczeblami stanowiska samodzielnego księgowego jest główny księgowy lub kontroler finansowy.

Zapoznaj się również z wpisem: Co można odliczyć w zeznaniu rocznym?


ksiegowosc-spolki-kontakt