Co odliczyć można w z zeznaniu rocznym?

Prowadząc działalność lub osiągając dochody przedsiębiorca zobowiązany jest do składania zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego. Ustawa o PIT oprócz opisanych warunków dotyczących opłacania zobowiązań podatkowych przewiduje również szereg ulg i odliczeń, z których można skorzystać.

Najczęściej stosowane ulg to m.in.:
– Ulga prorodzinna – najpopularniejsza wśród podatników, którzy posiadają dzieci. Na każdego małoletniego potomka przysługuje odliczenie. Warunkiem do otrzymania zniżki jest wykonywanie władzy rodzicielskiej lub pełnienia funkcji opiekuna prawnego.
– Składki ZUS zdrowotne – podatek w takim przypadku pomniejszony zostaje o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie podlega w momencie złożenia zeznania rocznego PIT-37, PIT-36, PIT-28.
– Ulga rehabilitacyjna – wydatki, które odliczyć można w ramach ulgi rehabilitacyjnej to m.in. za wyposażenie mieszkań oraz budynków, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, odpłatność za pobyt na leczeniu lub na turnusie rehabilitacyjnym, a także za opiekę pielęgniarską w domu.