księgowość w firmie

Forma rejestrowa

Każda działalność gospodarcza jest zobowiązana do prowadzenia księgowości. Wiąże się to z szeregiem skomplikowanych czynności, jednak możemy zatrudnić do tego profesjonalne biuro rachunkowe, które poprowadzi księgowość naszej firmy za nas. Wyróżniamy wiele form i technik prowadzenia ksiąg rachunkowych. Są one zarówno ręczne jak i komputerowe. Forma rejestrowa zalicza się do tych ręcznych – tradycyjnych....

Forma księgowości – tabelaryczna

Forma, o której mowa jest inaczej nazywana dziennikiem tabelarycznym, księgą handlową lub dziennikiem głównym. Narzędzie to łączy w sobie dwa urządzenia księgowe, a mianowicie: – dziennik, który przeznaczony jest do ewidencjonowania operacji gospodarczych w sposób chronologiczny, – księgę główną, która jest zespołem kont syntetycznych, na których systematycznie dokonywane są zapisy. Każde zachodzące w firmie...

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Cały proces wznowienia działalności należy rozpocząć od zwołania zarządu owej spółki z o.o., na którym to podjęta zostanie decyzja o rozpoczęciu tego działania. Postanowienia należy zawrzeć w odpowiednio sporządzonej uchwale. Następnie wniosek o zmianę danych podmiotu należy złożyć w krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiedni do tego celu będzie formularz KRS – Z62. Aby uprościć sobie...