Ile może pracować kobieta w ciąży?

Coraz więcej kobiet nie rezygnuje z wykonywania pracy w czasie ciąży. W celu ochrony tej grupy pracowników 19 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów ustaliła nowe zasady, dzięki którym kobiety w okresie ciąży mają większe przywileje.

W poprzednio obowiązującym prawie kobieta, która była w ciąży i wykonywała pracę przed monitorem komputera, nie mogła spędzać przy nim więcej niż 4 godziny dziennie. Było to bardzo uciążliwe dla pracodawcy, ponieważ w przypadku, gdy nie miał możliwości zaproponowania kobiecie innych obowiązków, musiał zatrudnić ją na pół etatu.

Od maja 2017 roku obowiązują inne zasady, których muszą trzymać się pracodawcy. Rozporządzenie to mówi, że pracownik w ciąży nie może pracować dłużej niż 50 min w ciągu jednej godziny. Oznacza to, że ciężarna może przebywać w pracy 8 godzin, ale praca przed monitorem będzie wykonywana łącznie przez 6 godzin 40 minut. Zatem pracodawca ma obowiązek zapewnić osobie w ciąży możliwość korzystania z co najmniej 10 minutowych przerw w trakcie pracy.
Dodatkowo pracownik w ciąży nie może pracować w porze nocnej, a jeżeli zmiana trybu pracy wiąże się ze spadkiem zarobków, kwota ta powinna zostać wyrównana.

Pomimo tego, że czas pracy kobiet w ciąży uległ wydłużeniu Centralny Instytut Ochrony Pracy wskazuje, że zmiana ta nie oznacza pogorszenia warunków pracy kobiet, ponieważ częstsze przerwy lepiej wpływają na samopoczucie pracownika niż skracanie całej dniówki.