czas pracy kobiet w ciąży

Ile może pracować kobieta w ciąży?

Coraz więcej kobiet nie rezygnuje z wykonywania pracy w czasie ciąży. W celu ochrony tej grupy pracowników 19 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów ustaliła nowe zasady, dzięki którym kobiety w okresie ciąży mają większe przywileje. W poprzednio obowiązującym prawie kobieta, która była w ciąży i wykonywała pracę przed monitorem komputera, nie mogła spędzać przy...