nowa matryca stawek VAT

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2020 r.

Z początkiem lipca 2020 roku wprowadzona została nowa matryca stawek VAT, której celem jest znaczące uproszczenie w zakresie stawek VAT. Główna modyfikacja to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT. Nie będzie się już stosowało Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), a Nomenklaturę Scaloną (CN) lub Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB). Jest...