Utrata prawa do karty podatkowej

Karta podatkowaMożliwość korzystania z danej formy prowadzenia uproszczonej księgowości jest ograniczona. Przedsiębiorcy muszą ściśle stosować się do zasad określonych w przepisach prawnych, w innym wypadku będą zmuszeni do zmiany formy księgowości bez względu na to czy będzie to rozwiązanie korzystne dla firmy czy nie. Konieczność zmiany księgowości firmy nie musi wynikać z błędów przedsiębiorcy może być również wynikiem przekroczenia limitów danych kategorii rachunkowych jakie określone zostały na dany rok.

Podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej mają obowiązek informować Urząd Skarbowy o wszystkich zmianach jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Takie obowiązek będzie istniał także w przypadku rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Przedsiębiorca w terminie 7 dni od dnia powstanie okoliczności, które zmuszają go do rezygnacji z karty podatkowej powinien złożyć zawiadomienie. Dodatkowo podmiot gospodarczy zobowiązany jest do od dnia utraty prawa do karty podatkowej rozpocząć prowadzenie:

  • ewidencji przychodów i opłać ryczał od przychodów ewidencjonowanych,
  • księgi przychodów i rozchodów i opłacać podatek dochodowych na zasadach ogólnych.

Wszystko zależne jest od parametrów prowadzonej działalności gospodarczej i spełnienia warunków jednej z pozostałych form prowadzenia uproszczonej księgowości w firmie.