Umowa toolingu

Umowa toolingu zakłada porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami do wykonania określonych świadczeń dla drugiej strony. W umowie toolingu uczestniczy Wykonawca i Zlecający, przy czym to właśnie ten drugi udostępnia pierwszemu własne środki trwałe na czas określony albo nieokreślony. 

Umowa ta nie zakłada przeniesienia własności pożyczonych środków trwałych – przez cały czas, w jakim pozostają w użytku Wykonawcy, ich faktycznym i jedynym właścicielem jest Zlecający. W umowie warto określić, która ze stron w czasie użyczenia będzie ponosiła koszty związane z ubezpieczeniem środków trwałych, przeglądami, kontrolami BHP, czy naprawami. Umowa toolingu należy do kategorii tzw. “umów nienazwanych”. Kiedy jako Zlecający nie ufamy do końca naszemu kontrahentowi lub po prostu chcemy mieć wgląd do jego poczynań z naszymi środkami trwałymi, dobrze będzie umieścić w porozumieniu zapis, który umożliwi nam kontrolę stanu środków trwałych, jakie udostępniamy oraz to czy są używane w sposób zgodny z celem. Możemy także w umowie zawrzeć informację, że środki trwałe mogą być używane tylko do celów związanych z realizacją naszego zlecenia. 

Środkami trwałymi, o których mowa w umowie toolingu są:

  • auta osobowe,
  • auta dostawcze,
  • komputery,
  • telefony,
  • urządzenia i specjalistyczne maszyny,
  • linie technologiczne,
  • nieruchomości,
  • znaki towarowe.