Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

umowa toolingu

Umowa toolingu

Umowa toolingu zakłada porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami do wykonania określonych świadczeń dla drugiej strony. W umowie toolingu uczestniczy Wykonawca i Zlecający, przy czym to właśnie ten drugi udostępnia pierwszemu własne środki trwałe na czas określony albo nieokreślony.  Umowa ta nie zakłada przeniesienia własności pożyczonych środków trwałych – przez cały czas, w jakim pozostają w użytku...