pomoc dla firm

Dodatek solidarnościowy 2020

Sytuacja wywołana COVID-19 sprawiła, że wiele osób straciło pracę, czyli źródło utrzymania. Rząd ciągle wprowadza zmiany mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków pandemii. Czym jest nowe świadczenie „dodatek solidarnościowy 2020”? Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która straciła pracę po dniu 15 marca 2020 r (pracodawca rozwiązał umowę za wypowiedzeniem lub nie przedłużył umowy i uległa...

Umowa toolingu

Umowa toolingu zakłada porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami do wykonania określonych świadczeń dla drugiej strony. W umowie toolingu uczestniczy Wykonawca i Zlecający, przy czym to właśnie ten drugi udostępnia pierwszemu własne środki trwałe na czas określony albo nieokreślony.  Umowa ta nie zakłada przeniesienia własności pożyczonych środków trwałych – przez cały czas, w jakim pozostają w użytku...