Ubezpieczenie biura rachunkowego

 

biuro-rachunkoweProwadzenie księgowości firmy to bardzo odpowiedzialne zadanie. Biura rachunkowe, które zajmują się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych biorą na siebie ogromną odpowiedzialność. Firmy zobowiązane są do prowadzenia księgowości i rozliczenia się z tytułu należnego podatku dochodowego. Obowiązek ten musi zostać właściwie wykonany w innym przypadku organy państwowe mogą wyciągnąć nieprzyjemne konsekwencje.

Dowolne biuro rachunkowe, które zajmuję się kompleksową obsługą swoich klientów w zakresie czynności księgowych powinno zawrzeć umowę ubezpieczeniową. Konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla biura rachunkowego.

Umowa ubezpieczenia stanowi formę zabezpieczenia w przypadku kiedy jakieś czynności zostałyby pominięte lub wykonane nieprawidłowo. Stanowi ochronę i pomoc w momencie wystąpienia szkody lub strat. Dodatkowo klient korzystający z usług biura rachunkowego może mieć pewność, że w razie popełnienia błędu będzie mógł liczyć na zadośćuczynienia. Wielkość rekompensaty zależna jest od rozmiaru problemów jakie pojawiły się w wyniku popełnionego błędu.

System rachunkowości jest bardzo złożony a działalność każdego przedsiębiorcy inna. Eksperci z dziedziny rachunkowości zajmując się prowadzeniem księgowości firm muszą cały czas aktualizować swoją wiedzę.

Każde biuro rachunkowe ma możliwość zakupu klasycznego ubezpieczenia oraz jego poszerzenie w zależności od indywidualnych potrzeb.