MSSF i MSR – regulacje rachunkowości

Prowadząc własną firmę i zajmując się jej księgowością, należy pamiętać o tym, iż kwestia prowadzenia rachunkowości jest regulowana nie tylko przez krajowe przepisy prawne, ale również przez europejskie akty normatywne. Międzynarodowe regulacje odnośnie tego tematu zostały zawarte w MSR (Międzynarodowe Standardy rachunkowości) oraz w MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Można zatem zauważyć, że w dzisiejszych czasach coraz więcej dziedzin naszego życia jest regulowane przez przepisy międzynarodowe, a nie tak jak było jeszcze do niedawna – jedynie przepisy krajowe.

Głównym celem utworzenia MSSF było zapewnienie możliwości bezpośredniego porównywania sprawozdań finansowych firm, które funkcjonują na całym świecie, co do niedawna było niemożliwe ze względu na znacznie różniące się przepisy prawa w poszczególnych państwach. Jednolite przepisy prawne okazują się bardzo ważne w czasach tzw. rynku globalnego. Podobny cel przyświecał ustanowieniu MSR, który polega na usystematyzowaniu stosowanych zasad rachunkowości.

Na obecną chwilę istnieje 41 MSR oraz 8 MSSF, które zostały utworzone przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w celu ujednolicenia zasad rachunkowości, sprawozdawczości oraz rewizji finansowej.