pracodawca

Lista płac od podstaw

Lista płac jest to podstawowy dokument, który zawiera listę pracowników oraz tego, czy dostali odpowiednio naliczone wynagrodzenie. Dokument ten nie jest obowiązkowy do sporządzania, wystarczy, że pracodawca płaci swoim podwładnym, pracującym na umowie o pracę.  Mimo, że nie jest ona wymagana, wiele firm decyduje się na jej prowadzenie. Aby była prawidłowo rozliczona, należy w...

Umowa o pracę

Umowa o pracę powinna być zawierana na piśmie. Jest ona oświadczeniem woli dwóch stron – pracownika i pracodawcy. Treść umowy o pracę powinna zawierać: Określenie stron umowy, którymi są pracodawca i pracownik. – Pracodawca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników. – Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy powołania, wyboru,...