Dodatek solidarnościowy 2020

Sytuacja wywołana COVID-19 sprawiła, że wiele osób straciło pracę, czyli źródło utrzymania. Rząd ciągle wprowadza zmiany mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków pandemii. Czym jest nowe świadczenie „dodatek solidarnościowy 2020”?

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która straciła pracę po dniu 15 marca 2020 r (pracodawca rozwiązał umowę za wypowiedzeniem lub nie przedłużył umowy i uległa ona rozwiązaniu ze względu na upływ czasu, na który była zawarta).

Istotne jest jednak, aby osoba ubiegająca się o dodatek solidarnościowy podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Otrzymanie nowego świadczenia zobowiązuje do złożenia wniosku w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Wnioski będą składane za pomocą systemu utworzonego oraz udostępnionego przez ZUS. Istotne jest, aby osoby składające wnioski w formie elektronicznej posiadały kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany – pozwoli to potwierdzić tożsamość osoby składającej wniosek.

Kwota dodatku wynosi 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że dodatek będzie wypłacany za okres nie dłuższy niż 1 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o jego otrzymanie.