Najważniejsze terminy podatkowe

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności podatkowych. Przepisy podatkowe wskazują konkretne daty do których przedsiębiorca musi wypełnić swoje obowiązki.

Oto 3 najważniejsze terminy podatkowe:

1. Podatek i zaliczki na podatek dochodowy:
– karta podatkowa – podatnicy mają obowiązek rozliczyć się do 7. dnia każdego miesiąca. W grudniu obowiązek ten upływa 28. grudnia danego roku podatkowego.
– ryczałt ewidencjonowany – podatnicy podatek ten muszą uregulować do 20. dnia każdego miesiąca. Za grudzień termin płatności mija 31. stycznia kolejnego roku.
– zasady ogólne – zaliczkę na podatek dochodowy należy uregulować do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zasada ta dotyczy zarówno skali podatkowej, jak i podatników, którzy wybrali podatek liniowy.

2. Podatek VAT
Podatnicy będący czynnymi podatnikami VAT muszą rozliczyć się z podatku do 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku osób rozliczających się kwartalnie termin ten następuje 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

3. Składki ZUS
Termin regulacji składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależy od tego czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Jeżeli nie, wówczas składki za siebie musi uregulować do 10. dnia każdego miesiąca z kolei zatrudniając pracowników obowiązek ten dopełnić musi do 15. dnia miesiąca (składki te będą dotyczyły zarówno pracowników, jak i pracodawcy).