leasing

Leasing finansowy

  Kolejnym rodzajem leasingu jest leasing finansowy. Umowa zawierana jest na okres od 12 do 60 miesięcy. W przypadku tego rodzaju leasingu przedmiot umowy amortyzowany jest przez leasingobiorcę, który zalicza w koszty uzyskania przychodu amortyzację a także część odsetkową rat leasingowych. Jeśli chodzi o podatek VAT, który w leasingu operacyjnym rozłożony jest w czasie...

Leasing operacyjny

  Przedsiębiorstwa prowadząc działalność gospodarczą korzystają nie tylko z własnych środków pieniężnych, własnych zasobów majątkowych ale również kredytują swoją działalność. Jednym z sposobów użytkowania zasobów, które nie są własnością firmy jest leasing. Wyróżnia się dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny leasing finansowy Przedsiębiorca wybierając leasing operacyjny decyduje się na możliwość otrzymania do użytkowania najczęściej samochodu osobowego,...