Leasing finansowy

 

leasing_finansowy

Kolejnym rodzajem leasingu jest leasing finansowy. Umowa zawierana jest na okres od 12 do 60 miesięcy. W przypadku tego rodzaju leasingu przedmiot umowy amortyzowany jest przez leasingobiorcę, który zalicza w koszty uzyskania przychodu amortyzację a także część odsetkową rat leasingowych. Jeśli chodzi o podatek VAT, który w leasingu operacyjnym rozłożony jest w czasie w przypadku leasingu finansowego płatny jest w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową po odbiorze przedmiotu umowy leasingowej. Po zakończeniu trwania umowy, wraz z wpłatą ostatniej raty przedmiot staje się własnością leasingobiorcy.

Dla kogo leasing finansowy?

Ze względu na fakt, że w przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodów zalicza się tylko odpisy amortyzacyjne oraz codzienne koszty użytkowania jest to forma przeznaczona dla jednostek, których wysokie koszty uzyskania przychodów nie mają znaczenia np. opodatkowanych w formie ryczałtu. Jest też dobrym rozwiązaniem dla podmiotów, którym z różnych powodów zależy na zaciągnięciu zobowiązania finansowego na dłuższy okres czasu.

Na rynku gospodarczym najczęściej jednak ze względu na duże korzyści podatkowe przedsiębiorcy korzystają z leasingu operacyjnego. Formę finansowania w postaci leasingu operacyjnego wybiera 80 % podmiotów gospodarczych. Nie zależnie od formy leasingu na jaką zdecyduje się przedsiębiorca jest to ciekawy sposób finansowania działalności dostępny dla większości jednostek gospodarczych, bardzo często jest to jedna z niewielu form finansowania obcego z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą.