Leasing operacyjny

 

leasing_operacyjnyPrzedsiębiorstwa prowadząc działalność gospodarczą korzystają nie tylko z własnych środków pieniężnych, własnych zasobów majątkowych ale również kredytują swoją działalność. Jednym z sposobów użytkowania zasobów, które nie są własnością firmy jest leasing.

Wyróżnia się dwa rodzaje leasingu:

  • leasing operacyjny
  • leasing finansowy

Przedsiębiorca wybierając leasing operacyjny decyduje się na możliwość otrzymania do użytkowania najczęściej samochodu osobowego, urządzeń, programów komputerowego. Umowa zawierana jest na czas krótszy niż czas pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu. W umowie zawarta zostaje klauzula unieważniająca, która umożliwia wypowiedzenie umowy jednej ze stron transakcji. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Ta charakterystyczna cecha sprawia, że ryzykiem związanym z leasingem obarczony jest leasingodawca. Raty leasingowe, które są opłacane stanowią dla leasingodawcy koszty uzyskania przychodów a przedmiot transakcji amortyzowany jest przez leasingodawcę.

Koszty uzyskania przychodu

W leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodów zalicza się:
– opłatę wstępną
– ratę leasingową ( część kapitałowa i odsetki)
– koszty użytkowania przedmiotu

Podatek VAT

Podstawę opodatkowania w przypadku leasingu operacyjnego stanowi wartość raty leasingowej, podatek VAT naliczany jest do każdej opłaty leasingowej według stawki 23%, która nie zależna jest do stawki jaką opodatkowany jest przedmiot leasingu.

Wykup przedmiotu leasingu

Kiedy już upłynie czas na jaki zawarta została umowa leasingowa przedmiot nie staje się automatycznie własnością leasingobiorcy. W praktyce bardzo często następuje przeniesienie praw własności po uregulowaniu przez klienta wcześniej ustalonej kwoty. Wszystko jednak zależne jest od zapisów zawartych w umowie.