rejestracja

Forma rejestrowa

Każda działalność gospodarcza jest zobowiązana do prowadzenia księgowości. Wiąże się to z szeregiem skomplikowanych czynności, jednak możemy zatrudnić do tego profesjonalne biuro rachunkowe, które poprowadzi księgowość naszej firmy za nas.

Wyróżniamy wiele form i technik prowadzenia ksiąg rachunkowych. Są one zarówno ręczne jak i komputerowe. Forma rejestrowa zalicza się do tych ręcznych – tradycyjnych.

Stosuje się ją do operacji o charakterze masowym, gdzie występuje wiele dowodów księgowych jednego typu. Dla tego typu ewidencji charakterystyczne jest prowadzenie rejestrów, np. rejestru zakupu bądź sprzedaży. Rejestr daje nam możliwość zobaczenia pełnego obrazu przebiegu danej operacji gospodarczej w czasie.

Zalety formy rejestrowej to:
bieżące księgowanie dokumentów w rejestrach według poszczególnych zagadnień,
duża przejrzystość zapisów,
łatwa kontrola i analiza zarówno ewidencji, jak i transakcji gospodarczych,
możliwość podziału pracy wśród wielu pracowników,
ograniczenie liczby zapisów na kontach syntetycznych.

Natomiast wadą formy rejestrowej jest skomplikowany i niedogodny układ niektórych rejestrów, co utrudnia ich prowadzenie.