Koszty

Układ rodzajowy kosztów

Jednym z sposobów prowadzenia ewidencji kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa jest układ rodzajowy. Charakteryzuje się on wyróżnieniem kategorii kosztowych ze względu na przedmiot z jakim związany jest koszt oraz prowadzeniem ewidencji, która dotyczy tylko kosztów jakie poniesione zostały w danym okresie sprawozdawczym, nie brane są pod uwagę koszty, których rzeczywiście nie można przypisać do danego...

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

  Prowadzenie działalności gospodarczej to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, które wiąże się z ponoszeniem nakładów przez cały okres prowadzenia działalności. Koszty jakie ponoszone są przez przedsiębiorcę można podzielić na kilka kategorii, które wiążą się z miejscem powstania kosztu, bezpośrednim związkiem z produktem gotowym, zużyciem poszczególnych czynników. Jeden z podziałów kosztów opiera się na charakterze prowadzonej...