Analiza SWOT

 

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą musi się zmierzyć z wieloma trudnościami i musi podjąć wiele ważnych decyzji. W różnych momentach prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę przydatne może się okazać przeprowadzenie analizy SWOT. Można ją zastosować w sytuacji:

  • opracowywania planów strategicznych,
  • zmiany kierunku działalności firmy,
  • oceny sytuacji przedsiębiorstwa,
  • tworzenia biznesplanów, itd.

Na czym polega analiza SWOT?

Jest to narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa a także jego szans i zagrożeń jakie mogą pojawić się z otoczenia zewnętrznego. Stąd też wywodzi się nazwa analizy SWOT, została utworzona z pierwszych słów liter w języku angielskim, które określają przedmiot analizy.

Jak przygotować analizę SWOT ?

Bardzo ważne jest aby przedsiębiorca pamiętał, że silne i słabe strony to czynniki wynikające z wewnątrz przedsiębiorstwa z kolei zagrożenia i szansę płyną z otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa. Należy krytycznie spojrzeć na planowe przedsięwzięcie, prowadzone przedsiębiorstwo, wtedy analiza będzie dostarczać pożytecznych informacji. Warto zadać sobie kilka pytań, które mogą okazać się bardzo pomocne: co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo, czym można się pochwalić, w czym jesteśmy lepsi od naszej konkurencji, co utrudnia nam funkcjonowanie na rynku, co hamuje rozwój naszej firmy, jakie bariery stwarza rynek. Im więcej czynnik zostanie wypisanych w każdej z 4 części analizy SWOT tym będzie ona bardziej dokładna i pozwoli na wyciągnięcie odpowiednich wniosków, eliminację niektórych z czynników, czy też opracowanie strategii, która pomoże w przezwyciężaniu wszystkich pojawiających się trudności. Warto przeprowadzić tą analizę w szerokim gronie osób, które znają firmę, posiadają wiedzę na temat rynku i konkurencji, im więcej osób tym więcej sugestii, które mogą okazać się bardzo trafne.