doradztwo finansowe

Kontrola podatkowa w firmie

  Każdy podmiot gospodarczy musi mieć na uwadze, że działalność prowadzona przez niego może stać się obiektem kontroli Urzędu Skarbowego. Wizyta urzędników wiąże się z ogromnymi obawami i stresem przedsiębiorcy czy aby wszystko w firmie jest prowadzone zgodnie z prawem. Zakres kontroli jakiej podlega przedsiębiorca jest bardzo szeroki, najczęściej jednak pod uwagę bierze się...

Certyfikowany księgowy

Certyfikowany księgowy to podmiot, który może zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu gospodarczego. Powierzenie systemu sprawozdawczości firmy właśnie jemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.   Certyfikat księgowy wydawany jest na wniosek przez Ministra Finansów, może otrzymać go osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych nie była skazana za...

Podstawy rachunkowości

Rachunkowość odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, podsumowuje i wyciąga wnioski z prowadzonej działalności. Podmioty  zajmujące się rachunkowością  muszą działać według ścisłych regulacji, które określone zostały przez polskie normy prawne lub międzynarodowe standardy. 1. Najważniejszym aktem prawnym, w którym znajdziemy wytyczne związane z systemem rachunkowości jest Ustawa o Rachunkowości ( UoR...