Pozyczka udzielona przez spolke nie podlega opodatkowaniu

Spółka udziela pożyczkę – czy wystąpi w tej sytuacji obowiązek podatkowy?

Czynność, która polega na zawarciu umowy pożyczki pomiędzy spółką, a jej wspólnikiem lub prezesem zarządu podlega wyłączeniu z opodatkowania. Od obowiązku podatkowego zwolnione są czynności cywilnoprawne, w których przynajmniej jedna ze stron opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług

Dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, a biorący tym samym zobowiązuje się do zwrócenia tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku. Udzielenie pożyczki spełnia definicję, jaką zawarto w ustawie o VAT. Określone przedmioty majątkowe stają się równocześnie własnością biorącego pożyczkę, ale zasilaną one jedynie czasowo majątek. Biorący zobowiązuje się zwrócić, czyli przenieść na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy.

Jeżeli więc spółka świadczy i zawiera umowę pożyczki, to powinna być zwolniona z opodatkowania takiej czynności. Przedsiębiorca nie będzie więc zobowiązany do przesyłania deklaracji PCC do odpowiedniego organu podatkowego.