obowiązki spółki

Spółka udziela pożyczkę – czy wystąpi w tej sytuacji obowiązek podatkowy?

Czynność, która polega na zawarciu umowy pożyczki pomiędzy spółką, a jej wspólnikiem lub prezesem zarządu podlega wyłączeniu z opodatkowania. Od obowiązku podatkowego zwolnione są czynności cywilnoprawne, w których przynajmniej jedna ze stron opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług Dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, a...