Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

podatek pcc

Spółka udziela pożyczkę – czy wystąpi w tej sytuacji obowiązek podatkowy?

Czynność, która polega na zawarciu umowy pożyczki pomiędzy spółką, a jej wspólnikiem lub prezesem zarządu podlega wyłączeniu z opodatkowania. Od obowiązku podatkowego zwolnione są czynności cywilnoprawne, w których przynajmniej jedna ze stron opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług Dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, a...