finanse-firmy

Rozliczenie kar

Odpisywanie kar dla przedsiębiorcy w koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jednoznaczne.

Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia określonego dochodu bądź zachowania jego źródła. Wydatek zatem musi spełniać przesłankę celowości, czyli musi mieć przynajmniej potencjalny związek z osiągnięciem określonego przychodu. Co ważne, przedsiębiorcy zazwyczaj w postępowaniach podatkowych muszą udowodnić, iż dany wydatek wpłynął na zysk. Zdarzają się też sytuacje w których mimo wyjaśnień przedsiębiorcy fiskus nie dopatrzy się powiązań.

Decydując się na ujęcie wydatku w kosztach firmy koniecznie należy sprawdzić czy nie znajduje się on w katalogu wydatków negatywnych. W katalogu tym znajdują się również zastrzeżenia dotyczące kar.
Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się kar urzędowych, kar umownych za dostarczenie wadliwego towaru, zwłokę w dostarczeniu towaru lub związanych z usunięciem wad towarów bądź usług.

Zobacz też jak przebiega kontrola sprawozdania finansowego