ksiegowosc

Rodzaje kont księgowych

Konta księgowe służą do ujmowania wartości operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Mogą występować w różnych odmianach, a operacje ewidencjonowane na poszczególnych kontach mogą być księgowane różnymi sposobami.

Konta księgowe mogą występować jako:

  • Konta bilansowe czyli takie, na których ewidencjonuje się operacje zwiększające lub zmniejszające wartość składników bilansu – aktywów i pasywów. Pośród nich wyróżnia się konta pasywne, aktywne i pasywno-aktywne.
  • Konta wynikowe służące do księgowania operacji gospodarczych, które mają wpływ na kształtowanie wyniku finansowego.
  • Konta pomocnicze (analityczne) stanowiące dodatkową ewidencję operacji gospodarczych