Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

konta księgowe

Rodzaje kont księgowych

Konta księgowe służą do ujmowania wartości operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Mogą występować w różnych odmianach, a operacje ewidencjonowane na poszczególnych kontach mogą być księgowane różnymi sposobami. Konta księgowe mogą występować jako: Konta bilansowe czyli takie, na których ewidencjonuje się operacje zwiększające lub zmniejszające wartość składników bilansu – aktywów i pasywów. Pośród nich wyróżnia...