konto księgowe

Rodzaje kont księgowych

Konta księgowe służą do ujmowania wartości operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Mogą występować w różnych odmianach, a operacje ewidencjonowane na poszczególnych kontach mogą być księgowane różnymi sposobami. Konta księgowe mogą występować jako: Konta bilansowe czyli takie, na których ewidencjonuje się operacje zwiększające lub zmniejszające wartość składników bilansu – aktywów i pasywów. Pośród nich wyróżnia...