Rodzaje faktur w obrocie

Faktura jest najpopularniejszym dokumentem wykorzystywanym w obrocie handlowym. To właśnie na podstawie tego dokumentu jednostka potwierdza sprzedaż towarów czy wykonywanie usług na terenie kraju, a także poza jego obszarem. Faktury można wystawiać w formie papierowej lub elektronicznej. Jednak, aby dokument mógł być nazwany fakturą musi zawierać elementy, które zostały zawarte w ustawie.

 

1. FAKTURA ZWYKŁA
Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę zwykłą w przypadku sprzedaży/dostawy towarów czy świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku VAT, sprzedaży wysyłkowej na terenie kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.


2. FAKTURA PODATNIKA ZWOLNIONEGO Z VAT
Od 2014 roku podatnik zwolniony z VAT ma prawo wystawić fakturę, jednak istotną różnicą w stosunku do zwykłego dokumentu jest konieczność wpisania na fakturze informacja o podstawie prawnej zwalniającej podmiot z obowiązku podatkowego.


3. FAKTURA PRO FORMA
Faktura pro forma nie powoduje konsekwencji podatkowych, nie wykazuje się jej w KPiR ani rejestrach VAT. Wystawiana jest w celu poinformowania klienta o cenie towaru lub usługi.


4. FAKTURA ZALICZKOWA
Rodzaj ten służy do dokumentacji otrzymanych zaliczek, zadatków oraz przedpłat. Faktura potwierdza wpływ środków finansowych w całości lub w części przed wydaniem towaru z magazynu czy wykonaniem zleconej usługi.


5. FAKTURA KOŃCOWA
Wykorzystywana w celu rozliczenia wcześniej pobranych zaliczek. Więcej na temat faktury końcowej tutaj.


6. FAKTURA KORYGUJĄCA
Fakturę korygującą przedsiębiorca wystawia w przypadku popełnienia błędu lub w czasie koniecznego dokonania zmiany w wcześniej wystawionej kontrahentowi fakturze.


7. FAKTURA VAT MARŻA
Wystawienie tej formy faktury dotyczy sprzedaży towarów używanych, handlu dziełami sztuki, handlu przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami oraz świadczenia usług turystycznych. Charakteryzuje ją to, że opodatkowaniu podlega tylko kwota marży, którą pobiera sprzedawca.


8. FAKTURA UPROSZCZONA
Wykorzystywana w sytuacji, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Jednak faktura uproszczona nie może zostać wystawiona w przypadku sprzedaży wysyłkowej oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.


9. FAKTURA VAT RR
Dotyczy transakcji prowadzących z rolnikami ryczałtowymi i wystawia ją nabywca płodów rolnych. Sporządzona musi być w dwóch identycznych egzemplarzach.