Faktura końcowa – definicja, sposób sporządzenia

Jak się okazuje faktura końcowa nie jest niczym innym, jak dokumentem, który kończy daną transakcję. Wystawiana jest w sytuacji, gdy przez czas sprzedaży wpłacane były zaliczki (mające pokwitowanie na fakturze zaliczkowej).

Faktura końcowa jest wystawiana w momencie dokonywania ostatniej wpłaty za dany towar lub usługę. Widnieje na niej zarówno kwota należna do zapłaty, jak i lista kwot uregulowanych na podstawie faktur zaliczkowych. W przypadku, gdy faktury zaliczkowe wystawiane są na całkowitą wartość zamówienia, nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej, ponieważ wystawia się ją jedynie w przypadku, gdy do rozliczenia pozostała jakaś część ceny towaru.

Faktura końcowa powinna zawierać informacje takie, jak:
data sporządzenia,
numer identyfikujący daną fakturę,
dane osobowe/nazwy wraz z adresami sprzedawcy oraz nabywcy,
datę zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług,
dane dotyczące sprzedanego towaru lub wykonanej usługi,
miarę oraz ilość sprzedawanych towarów/wykonywanych usług,
cenę jednostkową towaru/usługi,
stawkę podatku,
cenę netto faktury,
wartość podatku,
cenę brutto faktury – ogólna kwota należności.

Faktura końcowa jak się okazuje jest dokumentem, który pozwala na rozliczenie transakcji pod kątem podatku dochodowego, a więc należy ją ujmować w Księdze Przychodów i Rozchodów w całej kwocie.

Aktualizacja:

Dla transakcji wykonywanych po 1 listopada 2019 r. może wystąpić obowiązek otrzymania płatności w formie Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Jeśli całość transakcji przekracza 15 tysięcy złotych oraz przynajmniej jedna pozycja widnieje w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – to należy na fakturze zaliczkowej zaznaczyć okienko „Mechanizm podzielonej płatności”.