rodzaje rachunkowości

Rachunkowości – wszystko w temacie

Rachunkowość to nic innego jak system ewidencji gospodarczej, który ujmowany jest w mierniku pieniężnym oraz przekroju poszczególnych jednostek gospodarczych, biorąc pod uwagę procesy produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Trzymając się bardzo mocno dokładnej definicji opisującej rachunkowość, jest ona sformalizowanym systemem, który odzwierciedla proces prowadzonej działalności gospodarczej, co następnie służy do jej oceny. Do głównych...