Pojęcie audytu finansowego

Jak powszechnie wiadomo, każda osoba podejmująca się prowadzenia własnej firmy, musi liczyć się z obowiązkiem prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym obowiązkiem, przedsiębiorcy często decydują się na przeprowadzenie w swojej firmie audytu finansowego.

Czym jest audyt finansowy?
Przeprowadzenie w firmie audytu finansowego pozwala ocenić sytuację finansową w badanym przedsiębiorstwie. Prócz tego, umożliwia to kontrolowanie płynności finansowej firmy oraz jego zdolność do wywiązywania się z powierzonych mu obowiązków.

Całkowitą odpowiedzialność za przeprowadzenie całościowego badania sprawozdania finansowego ponosi biegły rewident, który stwierdza czy dane sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, jak również w oparciu o politykę rachunkowości, którą określiła dla siebie firma. Badanie sprawozdania ma przede wszystkim skupić się na sprawdzeniu czy obrazuje ono rzeczywistą zarówno majątkową, jak i finansową sytuację danego przedsiębiorstwa.

Zadaniem audytu finansowego jest kontrola czynników takich, jak:
– posiadane środki trwałe,
– rozrachunki i roszczenia,
– zatrudnienie i wynagrodzenia,
– ponoszone koszty,
– planowane inwestycje,
– przeprowadzane inwentaryzacje.