Podatek na ryczałcie

Podstawowe zagadnienia związane z wyliczaniem podatku na ryczałcie to rozliczenie kosztów uzyskania przychodu lub składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kwota bazowa, od której wylicza się ten podatek oraz sytuacja, kiedy należy stosować równoległe dwie stawki do prawidłowego obliczenia podatku zryczałtowanego. Każda z tych kwestii podatkowych jest wyprowadzana z zaledwie kilku stałych zasad:

  • podatek zryczałtowany liczymy od przychodu
  • przychód do opodatkowania można pomniejszać o składki społeczne,
  • koszty uzyskania przychodu przy podatku ryczałtowym nie są znaczące,
  • w sytuacji wymogu stosowania kilku stawek ryczałtu, również składki ZUS odliczamy według ustalonej proporcji.

Podatek na ryczałcie jest jedną z czterech form, w ramach której opodatkowują się w Polsce osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Co ważne rozliczając tą formę podatku nie bierzemy pod uwagę kosztów, co oznacza, że podatek płacić będziemy na podstawie przychodu, nie zaś dochodu. Od podatku na ryczałcie możemy odliczyć nie tylko składki na ZUS. Bardzo ważnym faktem podatkowym jest to, iż osoby płacące podatek ryczałtowy, nie mogą brać pod uwagę składek na fundusz pracy.