podatek na ryczałcie

Podatek na ryczałcie

Podstawowe zagadnienia związane z wyliczaniem podatku na ryczałcie to rozliczenie kosztów uzyskania przychodu lub składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kwota bazowa, od której wylicza się ten podatek oraz sytuacja, kiedy należy stosować równoległe dwie stawki do prawidłowego obliczenia podatku zryczałtowanego. Każda z tych kwestii podatkowych jest wyprowadzana z zaledwie kilku stałych zasad: podatek...