leasing finansowy

Leasing finansowy

  Kolejnym rodzajem leasingu jest leasing finansowy. Umowa zawierana jest na okres od 12 do 60 miesięcy. W przypadku tego rodzaju leasingu przedmiot umowy amortyzowany jest przez leasingobiorcę, który zalicza w koszty uzyskania przychodu amortyzację a także część odsetkową rat leasingowych. Jeśli chodzi o podatek VAT, który w leasingu operacyjnym rozłożony jest w czasie...